บริษัท ชงโคเทค จำกัด
บริษัท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านงานวิศวกรรม เช่น คงบคุมงานก่อสร้าง และออกแบบงานระบบวิศวกรรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ชงโคเทค จำกัด
474/51 ถ.ลาดกระบัง 10520
ใช้งานแผนที่