รุ่งโรจน์ฟิล์ม
สามารถประสานงานกับลูกค้าเพื่อปรับแก้ไขได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งจัดทำไฟล์งานเพื่อเตรียมพิมพ์จัดวาง Lay out , ยิงฟิล์ม, Scan ,ดิจิตอล ตามข้อกำหนดของลูกค้า
สวัสดิการ
  • 1.สวัสดิการประกันสังคม
  • 2.ค่าล่วงเวลา,โอที
  • 3.โบนัสปลายปี (ตามผลประกอบการในแต่ละปี)
  • 4.มีเงินเบิกล่วงหน้าประจำเดือน
  • 5.เงินเดือนปรับขึ้นทุกๆปีตามความสามารถและผลงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
รุ่งโรจน์ฟิล์ม
60/462 หมู่บ้านสุนทร 7 ถ.เอกชัย
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150