รุ่งโรจน์ฟิล์ม
สามารถประสานงานกับลูกค้าเพื่อปรับแก้ไขได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งจัดทำไฟล์งานเพื่อเตรียมพิมพ์จัดวาง Lay out , ยิงฟิล์ม, Scan ,ดิจิตอล ตามข้อกำหนดของลูกค้า
สวัสดิการ
1.สวัสดิการประกันสังคม 2.ค่าล่วงเวลา,โอที 3.โบนัสปลายปี (ตามผลประกอบการในแต่ละปี) 4.มีเงินเบิกล่วงหน้าประจำเดือน 5.เงินเดือนปรับขึ้นทุกๆปีตามความสามารถและผลงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
รุ่งโรจน์ฟิล์ม
60/462 หมู่บ้านสุนทร 7 ถ.เอกชัย
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150