บริษัท ไอทีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2548 ให้บริการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ให้แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ ดูแลบำรุงรักษาระบบอาคาร
สวัสดิการ
- สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน - ประกันอุบัติเหตุ - เงินล่วงเวลา - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไอทีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น พัฒนาการ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
วิธีการเดินทาง
สายรถเมลย์ที่ผ่าน ปอ.92 , 206 ,11, 133 ,ปอ.517
ใช้งานแผนที่