บริษัท เอส.พี.เอ. อินทีเกรชั่น จำกัด
เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในงานรับเหมาตกแต่ง และ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน งานสาธารณูปโภค งานภูมิทัศน์ และงานโครงสร้าง โดยใช้การจัดการอย่างมีระบบ มุ่งเน้นการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยบุคลากร ที่มีประสบการณ์ ให้บริการลูกค้าองค์การขนาดใหญ่ อาทิ ธนาคาร ธุรกิจค้าปลีก และหน่วยงานราชการ
สวัสดิการ
 • 1.ประกันสังคม
 • 2.ปรับเงินเดือนประจำปี(ตามผลประกอบการ และ ผลงาน)
 • 3.สวัสดิการโบนัส (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
 • 4.ค่าที่พัก
 • 5.ค่าโทรศัพท์
 • 6.ค่าเดินทาง
 • 7.กิจกรรมวันเกิด
 • 8.สวัสดิการค่าฌาปนกิจศพ คู่สมรส บุตร บิดามารดา พนักงาน
 • 9.สวัสดิการฝึกอบรมในและนอกสถานที่
 • 10.สัมมนาท่องเที่ยวประจำปีในประเทศ หรือ ต่างประเทศ
 • 11.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส.พี.เอ. อินทีเกรชั่น จำกัด
26 ถ.รัตนาธิเบศร์ ซ.3
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ใช้งานแผนที่