บริษัท เอส.พี.เอ. อินทีเกรชั่น จำกัด
เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในงานรับเหมาตกแต่ง และ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน งานสาธารณูปโภค งานภูมิทัศน์ และงานโครงสร้าง โดยใช้การจัดการอย่างมีระบบ มุ่งเน้นการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยบุคลากร ที่มีประสบการณ์ ให้บริการลูกค้าองค์การขนาดใหญ่ อาทิ ธนาคาร ธุรกิจค้าปลีก และหน่วยงานราชการ
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.ปรับเงินเดือนประจำปี(ตามผลประกอบการ และ ผลงาน) 3.สวัสดิการโบนัส (ตามเงื่อนไขของบริษัท) 4.ค่าที่พัก 5.ค่าโทรศัพท์ 6.ค่าเดินทาง 7.กิจกรรมวันเกิด 8.สวัสดิการค่าฌาปนกิจศพ คู่สมรส บุตร บิดามารดา พนักงาน 9.สวัสดิการฝึกอบรมในและนอกสถานที่ 10.สัมมนาท่องเที่ยวประจำปีในประเทศ หรือ ต่างประเทศ 11.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส.พี.เอ. อินทีเกรชั่น จำกัด
26 ถ.รัตนาธิเบศร์ ซ.3
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ใช้งานแผนที่