บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545 เป็นผู้ให้บริการสอบเทียบและจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Liquid Flowmeter แห่งแรกที่ได้รับการ รับรองความสามารถ ISO/IEC 17025 : 2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
สวัสดิการ
  • - เครื่องแบบพนักงาน
  • - เงินเดือน +Commission
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - โบนัส
  • - OT
  • - ประกันสังคม
  • - งานจัดเลี้ยงและสัมมนาประจำปี
ติดต่อ
บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด
214 ถนนบางแวก
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เว็บไซต์: www.mit.in.th
ใช้งานแผนที่