โรงเรียนประภัสสรวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ก่อตั้ง ตั้งแต่ปีพศ.2511 ตั้งอยู่ในเมืองชลบุรี ติดถนนสุขุมวิท
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าอาหารกลางวัน บุตรบุคลากร
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - ผ้าเครื่องแบบ
  • - เงินกองทุนสวัสดิการ ตามเงื่อนไข เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
80/90 ม.3 ถ.สุขุมวิท
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: www.pbs.ac.th
ใช้งานแผนที่