โรงแรม แกรนด์ วอเตอร์เกท เปิดให้บริการทางด้านห้องพักมากว่า 5 ปี อีกทั้งยังให้บริการทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • อาหารพนักงาน
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • และมีการพิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Grand Watergate Hotel
49/29 ซอยเพชรบุรี 15
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.grandwatergatehotel.com
ใช้งานแผนที่