P.U.Associates Co.,Ltd
P.U.Associates เป็นบริษัทที่ปรึกษางานออกแบบและควบคุมงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร,ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ,ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - วันหยุดพักร้อนประจำปี - โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
P.U.Associates Co.,Ltd
21/161 ลาดพร้าว ซ.15 ถ.ลาดพร้าว
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10900
ใช้งานแผนที่