บริษัทโมนามิ(ประเทศไทย)จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องเขียนภายใต้ยี่ห้อ Monami สำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศเกาหลี มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ินคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - รถรับ-ส่ง (เฉพาะโรงงานที่ระยอง)
  • - ค่าข้าว (เฉพาะโรงงานที่ระยอง)
  • - เบี้ยขยัน (เฉพาะโรงงานที่ระยอง)
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ติดต่อ
Monami (Thailand) Co., Ltd.
7/281 หมู่ 6
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เว็บไซต์: www.monami.com