บริษัท เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากกว่า 30 ปี และ ดีแมก เครน แอนด์ คอมพอเนนท์ จากประเทศเยอรมันนี โดยเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายชั้นนำด้านอุปกรณ์สำหรับยกสินค้า และขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการให้บริการด้านอะไหล่และการซ่อมบำรุง เพื่อเป็นการตอบรับการขยายทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีความต้องการรับสมัครพนักงานเป็นจำนวนมากในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
***มีเงินเดือนประจำ ค่าทำงานล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โบนัสประจำปี ค่ารักษาพยาบาล เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พักร้อน วันหยุดประจำปี***
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จำกัด
23/110-117 อาคารสรชัย ชั้น 26 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www. mhe-demag.com