บริษัท พี ออดิท แอนด์ คอนซัลแต็นท์ จำกัด
เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี งานวางระบบบัญชี และบริการให้คำปรึกษาทางการบัญชี มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเข้าทำงานด้านการตรวจสอบบัญชี งานทำบัญชี โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1.จบปริญญาตรีบัญชี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป 2.ใช้ MS office ได้เป็นอย่างดี 3.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ 3.มีความอดทนและความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 4.มีความช่างสังเกต ละเอียด รอบคอบ 5..มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
สวัสดิการ
ที่พัก ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา ข้าวสวยมื้อกลางวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี ออดิท แอนด์ คอนซัลแต็นท์ จำกัด
38 ซอยอินทามระ 17 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400