บริษัทที่ปรึกษาด้านระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
- ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ หยุด 2 วันต่อสัปดาห์ - วันหยุดประจำปีตามปฏิทินของธนาคารแห่งประเทศไทย (ไม่น้อยกว่า 15 วันต่อปี) - วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน - ประกันสังคม - เงินรางวัลพิเศษประจำปี (Bonus) ตามผลประกอบการของบริษัทฯ - เงินค่าเดินทาง กรณีทำงานนอกสถานที่
ติดต่อ
S.S.P.R. (Thailand) Limited
65/56 ซ.เปาอินทร์ 12 ถ.กาญจนาภิเษก
ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ใช้งานแผนที่