บริษัท สยาม ไฮโดรโปนิกส์ โปรดิ้วซ์ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์(ปลอดสารพิษ) และผลิตผักสลัดไฮโดรโปนิกส์
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - ที่พักฟรี
  • - ค่าล่วงเวลา (OT)
  • - ประกันสังคัม
  • - และโบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยาม ไฮโดรโปนิกส์ โปรดิ้วซ์ จำกัด
59 หมู่ที่ 12
ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เว็บไซต์: www.shp.co.th
ใช้งานแผนที่