บริษัท ออกัส เทคโนโลยี จำกัด
บริษัทได้เปิดกิจการตั้งแต่ ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน ได้ นำเข้า ผลิตภัณฑ์ advance material ,ceramic อุตสาหกรรม ,High vacuum Pump ,บริการ Service Pump และ สินค้าอุสาหกรรม เพื่อ จำหน่ายแก่ลูกค้ากลุ่ม โรงงาน อุตสาหกรรม
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ออกัส เทคโนโลยี จำกัด
234/11 ม.7 ถ.สุขุมวิท
ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ใช้งานแผนที่