บริษัท ออกัส เทคโนโลยี จำกัด
บริษัทได้เปิดกิจการตั้งแต่ ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน ได้ นำเข้า ผลิตภัณฑ์ advance material ,ceramic อุตสาหกรรม ,High vacuum Pump ,บริการ Service Pump และ สินค้าอุสาหกรรม เพื่อ จำหน่ายแก่ลูกค้ากลุ่ม โรงงาน อุตสาหกรรม
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ออกัส เทคโนโลยี จำกัด
234/11 ม.7 ถ.สุขุมวิท
ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ใช้งานแผนที่