บริษัท ฟาร์มเว็ท เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ดำเนิน กิจการ กิจการเกี่ยวกับ ปุ๋ยอินทรีย์ และ เคมี เกษตร รวม ทั้ง ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ ใน ฟาร์ม สัตว์น้ำและสัตว์บก
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟาร์มเว็ท เซอร์วิส จำกัด
90/170 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 5
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
ใช้งานแผนที่