บริษัท ซิตี้ซอฟท์ จำกัด
บริษัท ซิตี้ซอฟท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปด้านระบบบัญชี ระบบร้านอาหาร และระบบร้านค้าปลีก กำลังขยายงานต้องการพนักงานหลายตำแหน่ง
สวัสดิการ
ตามกฎหมาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซิตี้ซอฟท์ จำกัด
9 อาคารวรสิน ชั้น4 ซอยยาสูบ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.citysoft.co.th