บริษัท ยูนิแลมป์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นมื่อปี 2537 ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า(ไฟ)ทั้งภายในและภายนอกอาคารตามมาตรฐาน ISO และ IEC ต้องการรับสมัครผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมาร่วมงาน ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- ปรับเงินประจำปี, โบนัส ,ปรับพิเศษตามความสามารถ - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ - จัดเลี้ยงและท่องเที่ยวประจำปี - ชุดฟอร์ม - วันลาพักผ่อนตามอายุงาน - อื่นๆ - ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ หยุด วันเสาร์ - อาทิตย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Unilamp Co., Ltd.
25 หมู่ 11
ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
เว็บไซต์: https://unilamp.co.th
ใช้งานแผนที่