มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2529 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัยและการจัดสัมมนา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
11th Floor, Energy Complex Building B 555/2 Vibhavadi Rangsit Road 10900
เว็บไซต์: www.ptit.org