เปิดดำเนินการปี 2549 เป็นบริษัทในเครือ บริษัท สหแสงกรุ๊ป จำกัด ที่มีประการณ์ ในการเป็น ตัวแทนจำหน่ายสายไฟหลายยี่ห้อ เช่น ไทยยาซากิ, เฟล์ปดอร์จ ,บางกอกเคเบิ้ล มามากกว่า 48 ปี ปัจจุบัน บริษัทได้ก่อตั้ง โรงงานเพื่อผลิตสายไฟภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่น ร่วมกันดำเนินงานการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภคให้ได้สินค้าดีในราคาที่เหมาะสม
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน - ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล - ประกันสังคมตามกฎหมาย - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ชุดฟอร์มพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท เอส.ซุปเปอร์เคเบิ้ล จำกัด
77/7 ถนน กาญจนาภิเษก (ตรงข้าม ซอยวัดพระเงิน)
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
ใช้งานแผนที่