JobThai
เปิดดำเนินการปี 2549 เป็นบริษัทในเครือ บริษัท สหแสงกรุ๊ป จำกัด ที่มีประการณ์ ในการเป็น ตัวแทนจำหน่ายสายไฟหลายยี่ห้อ เช่น ไทยยาซากิ, เฟล์ปดอร์จ ,บางกอกเคเบิ้ล มามากกว่า 48 ปี ปัจจุบัน บริษัทได้ก่อตั้ง โรงงานเพื่อผลิตสายไฟภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่น ร่วมกันดำเนินงานการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภคให้ได้สินค้าดีในราคาที่เหมาะสม
สวัสดิการ
- เบี้ยขยันรายเดือน - เบี้ยขยันรายไตรมาส - เบี้ยขยันช่างฝีมือ - ค่าฝีมือช่างคุมเครื่องจักร - ปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) - โบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันสังคมและกองทุนทดแทนตามกฎหมาย - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เสื้อฟอร์มพนักงาน,รองเท้าsafety ,และอุปกรณ์PPEตามลักษณะงาน - ตรวจระบบความปลอดภัยประจำปีตามกฎหมายกำหนด - จัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้ตามกฎหมายกำหนด และตามข้อกำหนดISO รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ลูกค้า หรือคู่ค้า เป็นต้น
ติดต่อ
บริษัท เอส.ซุปเปอร์เคเบิ้ล จำกัด
99/3 ม.2
ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110