LEO JOVIAN THAI ENGINEERING .COM
บริษัทฯประกอบกิจการ รับจ้างตรวจวัดเก็บข้อมูลชั้นดิน แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดิน แรงดันน้ำใต้ดิน การทรุดตัวของแผ่นดิน การลาดเอียงของชั้นดิน อุณหภูมิและบรรยากาศไต้ดิน
สวัสดิการ
มีประกันสังคม มีโบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
LEO JOVIAN THAI ENGINEERING .COM
56/3 ซ.ลาดพร้าว91 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: http://www.leojovian.com
ใช้งานแผนที่