บริษัท เคทีที ออดิท จำกัด
เป็นสำนักงานบัญชี ให้บริการตรวจสอบบัญชี จัดทำบัญชีและภาษี ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร งานจดทะเบียนธุรกิจ ต้องการผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี หรือพนักงานบัญชี จำนวน 2 อัตรา
สวัสดิการ
ประกันสังคม, โอที, เบี้ยเลี้ยง,โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เคทีที ออดิท จำกัด
1199 อาคารปียวรรณ ชั้น 5 ห้อง 5ดี ถ.พหลโยธิน 10400