JobThai
บริษัท อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ ( 1988 ) จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการฟอกย้อมและเมอร์เซอร์ไรซ์เส้นด้าย โดยผลิตและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และ ISO 14001 ปัจจุบันบริษัท ฯ มีการขยายงานเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า จึงเปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
สวัสดิการ
1. รถรับ - ส่งพนักงาน(สายพระโขนง/สายคลองด่าน) 2. ข้าว - น้ำดื่ม ฟรี 3. หอพักพนักงาน แยกชาย-หญิง ฟรี 4. ค่ากะ ( กะดึก ) 5. เบี้ยขยัน 6. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน 5 ชุด/ปี 7. ตรวจสุขภาพประจำปี 8. เงินกู้ฉุกเฉิน / เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ 9. ปรับเงิน - โบนัส ( ขึ้นกับผลกำไรบริษัทฯ ) 10.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ ( 1988 ) จำกัด
525 ม. 2
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280