บริษัท อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ ( 1988 ) จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการฟอกย้อมและเมอร์เซอร์ไรซ์เส้นด้าย โดยผลิตและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และ ISO 14001 ปัจจุบันบริษัท ฯ มีการขยายงานเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า จึงเปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
สวัสดิการ
  • 1. รถรับ - ส่งพนักงาน(สายพระโขนง/สายคลองด่าน)
  • 2. ข้าว - น้ำดื่ม ฟรี
  • 3. หอพักพนักงาน แยกชาย-หญิง ฟรี
  • 4. ค่ากะ ( กะดึก )
  • 5. เบี้ยขยัน
  • 6. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน 5 ชุด/ปี
  • 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 8. เงินกู้ฉุกเฉิน / เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • 9. ปรับเงิน - โบนัส ( ขึ้นกับผลกำไรบริษัทฯ )
  • 10.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ ( 1988 ) จำกัด
525 ม. 2
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ใช้งานแผนที่