TEN CONSULTANTS CO.,LTD.
บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมปฐพี ให้บริการด้านงานเจาะสำรวจดิน งานสำรวจจัดทำแผนที่ งานควบคุมและบริหารโครงการก่อสร้างทั่วประเทศ เปิดดำเนินงานมากว่า 15 ปี
สวัสดิการ
ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
TEN CONSULTANTS CO.,LTD.
1093/52 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.tenconsultants.com
ใช้งานแผนที่