บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด
ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสประจำปี
  • - ปรับเงินเดือน
  • - ค่าฌาปนกิจ
  • - เบี้ยเลี้ยงค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด
1/3 หมู่ 3 ซอย พหลโยธิน 48 แยก 16 ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10210