บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด
บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด (KPN MUSIC ACADEMY)
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น ศูนย์กลางการเรียนดนตรี แบบครบวงจรและทันสมัยที่สุดในประเทศ ด้วยหลักสูตรวิชาดนตรีและเต้นชั้นนำของสถาบันฯ ตลอดจนหลักสูตรลิขสิทธิ์ดนตรีจากต่างประเทศ อาทิ Hal Leonard, Alfred Publishing Co., Inc. (USA) & Royal Academy of Dance (UK) เปิดดำเนินการธุรกิจโรงเรียนดนตรีในระบบ Franchise ปัจจุบันมีสาขากว่า 60 แห่ง ทั่วประเทศ และเป็นสถาบันฯ ที่จัดให้มีกิจกรรมการแสดงทางดนตรีของนักเรียน และ ศิลปินระดับประเทศ ตลอดจน จัดการประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แห่งเดียวในประเทศไทย มากว่า 25 ปี กำลังขยายงานของสถาบันฯ และเปิดรับสมัครบุคลากรเป็นจำนวนมาก
สวัสดิการ
  • ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด
บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด ชั้น 26 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เว็บไซต์: www.kpnmusic.com
ใช้งานแผนที่