บริษัท ลอยัลอินเตอร์เฟรทแอนด์โลจิสติคส์ จำกัด
ตัวแทนศุลกากร, Freight and Logistics บริษัทกำลังขยายงาน มีความประสงค์รับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - และอื่นๆ ตามกฏหมายและนโยบายบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ลอยัลอินเตอร์เฟรทแอนด์โลจิสติคส์ จำกัด
109 อาคาร ซีซีที ชั้น 11 ถ.สุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ใช้งานแผนที่