บริษัท นิปปอน แกสเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภท ปะเก็นทุกชนิด ให้กับ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น TOYOTA FORD MAZDA และเครื่องยนต์ทางการเกษตร เช่น KUBOTA YANMAR ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มากกว่า 40 ปี
สวัสดิการ
 • - โบนัส ปีละ 1 ครั้ง
 • - ค่าครองชีพ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - สหกรณ์ออมทรัพย์
 • - อาหารกลางวันฟรี
 • - รถรับ-ส่งพนักงาน
 • - เบี้ยขยันรายเดือน
 • - เบี้ยขยันรายปี
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเเละครอบครัว
 • - ค่ารักษาพยาบาลบิดา-มารดา
 • - นำเที่ยวประจำปี
 • - เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีเสียชีวิต
 • - เงินช่วยเหลือบิดา-มารดา-คู่สมรส กรณีเสียชีวิต
 • - เงินช่วยเหลือบุตร ธิดา กรณีเสียชีวิต
 • - เงินช่วยเหลือพี่น้องร่วมบิดามารดา และบิดามารดาของคู่สมรสกรณีเสียชีวิต
 • - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2คน/ปี -ระดับอนุบาล1-ม.3 และ ม.4,ปวช.-ป.ตรี
 • - ของขวัญปีใหม่
 • - ของขวัญวันเกิด
 • - เงินช่วยเหลือการสมรส
 • - ตรวจสุขภาพประปี
 • - ค่าอาหาร OT
 • - กีฬาสี 1ครั้ง/ ปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิปปอน แกสเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด
102/10 ม.20 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: www.npgkt.co.jp
ใช้งานแผนที่