บริษัท นิปปอน แกสเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภท ปะเก็นทุกชนิด ให้กับ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น TOYOTA FORD MAZDA และเครื่องยนต์ทางการเกษตร เช่น KUBOTA YANMAR ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มากกว่า 40 ปี
สวัสดิการ
- โบนัส ปีละ 1 ครั้ง - ค่าครองชีพ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สหกรณ์ออมทรัพย์ - อาหารกลางวันฟรี - รถรับ-ส่งพนักงาน - เบี้ยขยันรายเดือน - เบี้ยขยันรายปี - ชุดฟอร์มพนักงาน - ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเเละครอบครัว - ค่ารักษาพยาบาลบิดา-มารดา - นำเที่ยวประจำปี - เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือบิดา-มารดา-คู่สมรส กรณีเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือบุตร ธิดา กรณีเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือพี่น้องร่วมบิดามารดา และบิดามารดาของคู่สมรสกรณีเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2คน/ปี -ระดับอนุบาล1-ม.3 และ ม.4,ปวช.-ป.ตรี - ของขวัญปีใหม่ - ของขวัญวันเกิด - เงินช่วยเหลือการสมรส - ตรวจสุขภาพประปี - ค่าอาหาร OT - กีฬาสี 1ครั้ง/ ปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิปปอน แกสเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด
102/10 ม.20 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ใช้งานแผนที่