กิจการร่วมค้า พัทยาเมืองสะอาด
ผู้ประกอบกิจการรับสัมปทานทำการ จัดเก็บ ขนถ่าย กำจัดขยะมูลฝอย และจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยของเมืองพัทยา และหน่วยงานราชการ
สวัสดิการ
-สวัสดิการด้านอาหารกลางวัน -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -กองทุนประกันสังคม -กองทุนทดแทน -ชุดฟอร์มพนักงาน -เบี้ยขยัน -สวัสดิการร้านค้าสำหรับพนักงาน -สวัสดิการด้านสันทนาการ -สวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย -โบนัสประจำปี -เวลาทำงาน จ-ส 08.00 - 17.00 หยุดวันอาทิตย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กิจการร่วมค้า พัทยาเมืองสะอาด
17/12 หมู่ 8 ซอยสุขุมวิท 3
ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
วิธีการเดินทาง
ต้องการพนักงานที่พักอยู่ภายในเขตเมืองพัทยา และชลบุรี ตำบลหนองปลาไหล, ตำบลหนองปรือ, ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี
ใช้งานแผนที่