บริษัท แอ็ดวานซลักเก็จไทย จำกัด
เป็นบริษัทผลิตกระเป๋าเดินทางส่งออกชั้นนำทั่วโลกได้รับการส่งเสริมจากบีโอไอ และได้รับมาตราฐานISO9000 และได้ดำเนินการขยายการผลิตเพิ่มขึ้นต้องการบุคคลากรที่มีความสามารถเข้าร่วมทำงาน ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 400 คน
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน 500 บาท - ค่าตำแหน่ง - ค่าอาหารประจำวัน - เงินโบนัสประจำปี - เงินพิเศษ - ชุดยูนิฟอร์ม - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอ็ดวานซลักเก็จไทย จำกัด
199/11 ถ.บ้านบึง-พานทอง ม.3 ถ.บ้านบึง-พานทอง
ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
ใช้งานแผนที่