บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจนำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และนิติวิทยาศาสตร์
สวัสดิการ
- โบนัส - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด
111/11 ซอยเทพารักษ์ ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า 10700