บริษัท ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด
บริษัท ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด ประกอบธุรกิจบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ และด้านอาชีวเวชศาสตร์( Mobile Checkup) บริการจัดตั้งห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และบริการตรวจวิเคราะทางห้องปฏิบัติการ (Labolatory) มาเป็นเวลา 13 ปี มีพนักงานจำนวน 50 คน
สวัสดิการ
1.เงินเดือน 2.ค่าล่วงเวลา (OT) 3.ประกันสังคม 4.วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และหยุดตามประกาศของข้าราชการ 5.เงินช่วยตามประเพณีต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด
15/224 หมู่ 11 ซอยนวลจันทร์ 21
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.lifediag.net
ใช้งานแผนที่