บริษัท ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด
บริษัท ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด ประกอบธุรกิจบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ และด้านอาชีวเวชศาสตร์( Mobile Checkup) บริการจัดตั้งห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และบริการตรวจวิเคราะทางห้องปฏิบัติการ (Labolatory) มาเป็นเวลา 13 ปี มีพนักงานจำนวน 50 คน
สวัสดิการ
  • 1.เงินเดือน
  • 2.ค่าล่วงเวลา (OT)
  • 3.ประกันสังคม
  • 4.วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และหยุดตามประกาศของข้าราชการ
  • 5.เงินช่วยตามประเพณีต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด
15/224 หมู่ 11 ซอยนวลจันทร์ 21
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.lifediag.net
ใช้งานแผนที่