บริษัทโชติการ ครีเอชั่น จำกัด เป็นบริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าอะคริลิค(พลาสติกแผ่น) เป็นงานหลัก เราได้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 กำลังขยายงานและต้องการรับสมัครบุคคลเข้ามาร่วมงานดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- มีประกันสังคม - โบนัสประจำปี(ตามอายุงาน)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โชติการ ครีเอชั่น จำกัด
88/8 หมู่ที่ 3 ซอยบางไผ่ 5 ถนนนครอินทร์
ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ใช้งานแผนที่