บริษัทดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักนโยบายและแผนฯ(สผ.) ให้บริการที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศึกษาและจัดทำรายงาน EIA,IEE,HIA,Monitoring etc.,ศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ สำรวจ ออกแบบ จัดทำ GIS, รวมทั้งออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะมูลฝอย และงานบริการวิชาการอื่นๆ
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม,
  • ประกันอุบัติ เหตุกลุ่ม AIA
  • ค่าเบี้ยเลี้ยงภาคสนาม
  • เงินรางวัลประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Envisign Co., Ltd.
7 อาคารวิชั่นบิสิเนสปาร์ค ชั้น 3 ซอยรามอินทรา 55/8 ถนนรามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.en-visign.com
วิธีการเดินทาง
  • สำนักงานตั้งอยู่ที่ รามอินทรา กม 5 ซอยวัชรพล ติดกับตลาดถนอมมิตร