บริษัทดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักนโยบายและแผนฯ(สผ.) ให้บริการที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศึกษาและจัดทำรายงาน EIA,IEE,HIA,Monitoring etc.,ศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ สำรวจ ออกแบบ จัดทำ GIS, รวมทั้งออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะมูลฝอย และงานบริการวิชาการอื่นๆ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม,
 • ประกันอุบัติ เหตุกลุ่ม AIA
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงภาคสนาม
 • เงินรางวัลประจำปี
 • ติดต่อ
  Envisign Co., Ltd.
  7 อาคารวิชั่นบิสิเนสปาร์ค ชั้น 3 ซอยรามอินทรา 55/8 ถนนรามอินทรา
  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
  เว็บไซต์: www.en-visign.com
  วิธีการเดินทาง
  สำนักงานตั้งอยู่ที่ รามอินทรา กม 5 ซอยวัชรพล ติดกับตลาดถนอมมิตร