บริษัท เอฟ ที เอส บริการขนส่ง จำกัด
บริการพิธีการนำเข้าและส่งออกกับกรมศุลกากร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - ประกันสังคม
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - โบนัสประจำปี
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
 • วันทำงานปกติ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น.
 • ทำงานวันเสาร์ 2 เสาร์ 08.30-12.00 น.
ติดต่อ
บริษัท เอฟ ที เอส บริการขนส่ง จำกัด
216/73 อาคารแอล พี เอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 17 บี ถนนนางลิ้นจี่
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.fts.co.th
วิธีการเดินทาง
 • • รถไฟฟ้า BTS:ลงสถานีช่องนนทรี ต่อ BRT:ลงสถานีถนนจันทร์ นั่งวินบอกมาตึก LPN ทาวเวอร์ ชั้น 17)
 • • รถไฟฟ้า MRT:ลงสถานีสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ทางออก 1 แยกพระราม 4 นั่งวินบอกมาตึก LPN ทาวเวอร์ ชั้น 17)
 • • รถประจำทางที่ผ่าน ปอ. 102 , 180 (ลงป้ายหน้าโรงเรียนนนทรีวิทยา)
ใช้งานแผนที่