JobThai
บริษัท เอฟ ที เอส บริการขนส่ง จำกัด
บริษัทที่บริหารงานโดยคนไทย ประกอบธุรกิจให้บริการพิธีการทางศุลกากรนำเข้า-ส่งออก มาตั้งเเต่ 2539 โดยได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรให้เป็น ตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO ลำดับที่ 37 บริษัทมุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและถือประโยชน์ของลูกค้าผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ด้วยประสบการณ์และความชำนาญของผู้บริหารกว่า 20 ปี ที่พร้อมทั้งความรู้ความสามารถในการให้บริการ กำลังเปิดรับขยายงานเพิ่มเติม
- ชุดยูนิฟอร์ม - ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - โบนัสประจำปี/ปรับประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร วันทำงานปกติ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น. ทำงานวันเสาร์ 2 เสาร์ 08.30-12.00 น.
บริษัท เอฟ ที เอส บริการขนส่ง จำกัด
216/73 อาคารแอล พี เอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 17 บี ถนนนางลิ้นจี่
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
• รถไฟฟ้า BTS:ลงสถานีช่องนนทรี ต่อ BRT:ลงสถานีถนนจันทร์ นั่งวินบอกมาตึก LPN ทาวเวอร์ ชั้น 17) • รถไฟฟ้า MRT:ลงสถานีสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ทางออก 1 แยกพระราม 4 นั่งวินบอกมาตึก LPN ทาวเวอร์ ชั้น 17) • รถประจำทางที่ผ่าน ปอ. 102 , 180 (ลงป้ายหน้าโรงเรียนนนทรีวิทยา)