บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมผลิต,ส่งออก ข้าวสาร การบริหารงานก่อสร้างตามคุณภาพมาตรฐานสากลกำลังขยายงานอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทมีเป้าหมายปรับปรุงโครงสร้างในการดำเนินธุรกิจ คือ ความเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ปัจจุบันบริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและหวังความก้าวหน้าในอาชีพ เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตในอนาคต
สวัสดิการ
-เบี้ยขยัน -ของขวัญวันเกิด -งานเลี้ยงปีใหม่ -บ้านพักราคาถูก -กองทุนประกันสังคม -ค่าน้ำมันรถ(เฉพาะตำแหน่ง) -ค่าโทรศัพท์(เฉพาะตำแหน่ง) -เงินโบนัสประจำปี -ชุดฟอร์ม -เงินกู้ยืม อื่น ๆ ตามกฏหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จำกัด
388 ม.8 ถ. มิตรภาพ
ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
เว็บไซต์: www.trc-group.co.th
ใช้งานแผนที่