บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมผลิต,ส่งออก ข้าวสาร การบริหารงานก่อสร้างตามคุณภาพมาตรฐานสากลกำลังขยายงานอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทมีเป้าหมายปรับปรุงโครงสร้างในการดำเนินธุรกิจ คือ ความเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ปัจจุบันบริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและหวังความก้าวหน้าในอาชีพ เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตในอนาคต
สวัสดิการ
 • -เบี้ยขยัน
 • -ของขวัญวันเกิด
 • -งานเลี้ยงปีใหม่
 • -บ้านพักราคาถูก
 • -กองทุนประกันสังคม
 • -ค่าน้ำมันรถ(เฉพาะตำแหน่ง)
 • -ค่าโทรศัพท์(เฉพาะตำแหน่ง)
 • -เงินโบนัสประจำปี
 • -ชุดฟอร์ม
 • -เงินกู้ยืม
 • อื่น ๆ ตามกฏหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จำกัด
388 ม.8 ถ. มิตรภาพ
ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
เว็บไซต์: www.trc-group.co.th
ใช้งานแผนที่