บริษัท เค.ซี.มัลติมีเดีย จำกัด
เปิดดำเนินการมา 17 ปี ทำธรุกิจเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์และฐานข้อมูลโปรแกรม
สวัสดิการ
ตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เค.ซี.มัลติมีเดีย จำกัด
93/98 ม.9 ถ.รามอินทรา 10230