บริษัทจำหน่ายยาและเครื่องมือแพทย์รวมทั้งมีคลินิก สถานที่ที่ให้ทำงานคือประจำที่คลินิก
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทอ้อน ไบโอเทค จำกัด
302/53 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว 10310
เว็บไซต์: www.tionbiotech.co.th
ใช้งานแผนที่