บริษัท พิมพ์ดี จำกัด
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - O.T. เบี้ยขยัน ลาพักร้อน - มีสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้สิทธิกู้ยืม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พิมพ์ดี จำกัด
30/2 ถ.เจตษฎาวิถี นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: www.pimdee.co.th
ใช้งานแผนที่