บริษัท พิมพ์ดี จำกัด
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - O.T. เบี้ยขยัน ลาพักร้อน - มีสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้สิทธิกู้ยืม
ติดต่อ
บริษัท พิมพ์ดี จำกัด
30/2 ถ.เจษฎาวิถี นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: http://www.pimdee.co.th
ใช้งานแผนที่