บริษัท เอ็นดับบลิว คอมพิวเตอร์ จำกัด
บริษัท เอ็นดับบลิว คอมพิวเตอร์ จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้านสารสนเทศ แบบครบวงจร โดยมีแนวนโยบายหลักดังนี้
1.นำเสนออุปกรณ์ และบริการที่มีคุณภาพ ให้แก่ลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์
2.ให้คำปรึกษา และแนะนำเสนอ อุปกรณ์ และบริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้า เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้า
3.ให้บริการและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ด้วยความรวดเร็ว และ แก้ไขปัญหาต่างๆได้ตรงประเด็น
4.พัฒนาบุคลากรให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพต่อลูกค้า
5.ขยายงานด้านต่างๆเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และ ขยายกลุ่มลูกค้าโดยต่อเนิ่อง
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - โบนัสประจำปี
  • - งานเลี้ยงสังสรรค์
ติดต่อ
บริษัท เอ็นดับบลิว คอมพิวเตอร์ จำกัด
200 หมู่บ้านสวนหลวงนิเวศน์ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 34
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.nwcomputer.co.th
วิธีการเดินทาง
  • - รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอุดมสุข ต่อรถประจำทาง
  • - รถประจำทางสาย รถตู้อุดมสุข-ประเวศ,รถเมล์สีแดงอุดมลุข-ประเวศ ลงป้ายหน้าสวนหลวง ร. 9 (ซอยเฉลิมพระเกียรติ 34)
ใช้งานแผนที่