บริษัท เมอริท โซลูชั่น จำกัด
เป็นตัวแทนจำหน่ายนำเข้าเคมีภัณฑ์จากต่างประเทศ
สวัสดิการ
 • วันหยุด เสาร์ - อาทิตย์
 • วันหยุดประเพณี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • การลากิจ
 • การลาคลอดบุตร
 • การลาเพื่อเข้ารับราชการทหาร
 • การลาเพื่ออุปสมบท
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่าทำงานในวันหยุด
 • การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ AIA
 • การประกันสังคม
 • ค่าโทรศัพท์ สำหรับพนักงานขาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เมอริท โซลูชั่น จำกัด
368/3-5 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.meritsolution.co.th