เป็นตัวแทนจำหน่ายนำเข้าเคมีภัณฑ์จากต่างประเทศ
Benefits
 • วันหยุด เสาร์ - อาทิตย์
 • วันหยุดประเพณี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • การลากิจ
 • การลาคลอดบุตร
 • การลาเพื่อเข้ารับราชการทหาร
 • การลาเพื่ออุปสมบท
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่าทำงานในวันหยุด
 • การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ AIA
 • การประกันสังคม
 • ค่าโทรศัพท์ สำหรับพนักงานขาย
 • Contacts
  บริษัท เมอริท โซลูชั่น จำกัด
  368/3-5 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310