บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจด้านประกันวินาศภัยเมื่อปี 2540 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับประกันวินาศภัยทุกประเภท คือ 1.การประกันอัคคีภัย 2.การประกันภัยรถยนต์ 3.การประกันภัยทางทะเล 4.การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นต้น เป็นพนักงานประจำปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ (ไม่ใช่งานขายประกันชีวิต)
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.ค่ารักษาพยาบาล 3.ชุดยูนิฟอร์ม 4.โบนัส (ตามผลประกอบกอบการ) 5.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ 6.งานทำบุญและงานสังสรรค์ประจำปี 7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี 8.ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)
9/81 ซอยรัชประชา 2 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วิธีการเดินทาง
หน้าบริษัทมีรถตู้ประจำทาง ท่าน้ำนนท์-รามคำแหง , รถตู้ร่วม สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า-หมู่บ้านเศรษฐกิจ รถเมล์ สาย 16 49 179 รถปรับอากาศ 16 49 179 543
ใช้งานแผนที่