บริษัท ไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ เป็นผู้นำในด้านระบบการติดตาม ตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนตามเวลาจริง (real time contamination monitoring system) และเครื่องวัดอนุภาคในอากาศและในของเหลว (airborne particle counters) ตลอดจนเครื่องตรวจสอบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งที่ใช้ในห้องสะอาด(cleanroom)และห้องที่อยู่ในสภาพควบคุม (control room) ประกอบกิจการ ขาย ติดตั้ง ให้บริการสอบเทียบ ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง เครื่องนับอนุภาคและเครื่องมือวัดอื่นๆ
สวัสดิการ
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชึวิต
  • ประกันสังคม
  • ค่าโทรศัพท์
  • ค่าเดินทาง (ขึ้นกับตำแหน่งงาน)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ติดต่อ
Lighthouse Worldwide Solutions Co., Ltd.
9/13 หมู่5 (นิคมอุตสาหกรรมรังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ใช้งานแผนที่