Netbright.co.,ltd.
บริษัท เน็ต ไบร์ท จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาระบบซอฟแวร์และบริการด้าน IT Solution ครบวงจร มีทั้งด้าน Software การพัฒนาระบบซอฟแวร์สำหรับองค์กรต่าง ๆ เช่น Mail Server, Nerwork Monitor, GlobaScap , Web Site Solution การบริการด้านเว็ปไซด์ ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ พัฒนาระบบ รวมไปถึงการให้บริการเช่าพี้นที่และด้าน Network เป็นผู้วางแผนระบบและให้คำปรึกษาด้านเน็ทเวิร์คต่าง ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Netbright.co.,ltd.
164 ซอยลาดพร้าว 101/1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240
เว็บไซต์: www.netbright.co.th