เปิดดำเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี ธุรกิจเกี่ยวกับผลิต จำหน่าย ปุ๋ยเคมีเกษตร ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
สวัสดิการ
หอพักพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
50 ม.5 13260
เว็บไซต์: www.tcccthai.com
ใช้งานแผนที่