บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Learn Corporation Co.,Ltd.) ดำเนินธุรกิจด้านการศึกษามาแล้วมากกว่า 7 ปี ปัจจุบันถือว่าเป็นองค์กรการศึกษาภาคเอกชนที่มีการเจริญเติบโตสูงสุด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ย่านสยามสแควร์ บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชา Ondemand และ A-Level ซึ่งเป็นที่1 ของการสอนในสายวิทยาศาสตร์ ยืนยันจากน้องที่เรียนกับระบบออนดีมานด์ มากกว่า 200,000 คน จาก 40 สาขาทั่วประเทศ ด้วยที่สุดของความสำเร็จในระบบ “ออนดีมานด์” แห่งแรกที่เปิดสอนด้วยระบบการเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์(computer on demand) และตั้งใจพัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อทำให้น้องๆ ประสบความสำเร็จกับการเรียน และมีอนาคตที่ดีอย่างแท้จริง ให้สมกับปณิธาน “Turn on your Future” ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อว่าธุรกิจการศึกษามีความมั่นคงและเป็นธุรกิจที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ในปัจจุบันบริษัทฯมีพนักงานกว่า 250 คน ซึ่งบริษัทมีแผนงานที่จะพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องการคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็น ผู้สร้าง-ผู้นำ มีทัศนคติที่ดีมาพัฒนางานการศึกษาร่วมกัน
สวัสดิการ
 • เงินรางวัลพิเศษ (incentive) เดือนละ 500 - 3,000 บาท/เดือน
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง (การันตี 1 เดือน)
 • พี่น้อง บุตรพนักงานสามารถเรียนคอร์สกวดวิชาทุกคอร์สฟรี หรือญาตินามสกุลเดียวกันลด 20 %
 • เงินสนับสนุน การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท(พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน)
 • ค่าดูแล รักษาฟัน 2000 บาท/ปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาล)
 • ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ(ทุพพลภาพ)
 • ประกันสุขภาพสำหรับบิดา-มารดา
 • ท่องเที่ยวประจำปี(แบบสุดมันส์)
 • กิจกรรมกีฬาสีสุดมันส์
 • ค่าเดินทาง ในกรณีเดินทางออกนอกพื้นที่
 • รางวัลพิเศษประจำเดือนสำหรับผู้ให้ (Best Giver)
 • เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร และเสียชีวิต
 • เครื่องแบบ free + Freestyle
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  สำนักงานใหญ่ อาคารวิทยกิตติ์ (ศูนย์หนังสือจุฬา) ชั้น 13,17 สยามสแควร์
  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  วิธีการเดินทาง
  -รถไฟฟ้า BTS สถานีสยามสแควร์ ลงทางออกฝั่งตรงข้ามสยามพารากอน เดินตรงมาที่ตึกวิทยกิตติ์(ศูนย์หนังสือจุฬา) ซึ่งอยู่ระหว่างคณะทันตแพทย์กับคณะเภสัชศาสตร์ ประมาณ 5 นาที - รถโดยสารประจำทาง สายที่ 15, 25, 29, 34, 36, 40, 47, 48, 50, 54, 73, 93, 163, 170, 203, 204 - รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สายที่ 8, 11, 25, 29, 34, 36, 38, 50, 73ก, 93, 501, 502 - รถโดยสารประจำทางปรับอากาศพิเศษ สายที่ 3, 6
  ใช้งานแผนที่