ให้บริการด้านเวชภัณฑ์สำหรับธุรกิจปศุสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสินค้า บริการ และ เทคโนโลยี ที่เป็นนวัตกรรม ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตให้แกเกษตรกรผู้เลี้ยง รวมทั้งยึดมั่นการทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับพันธมิตรทางการค้าทุกภาคส่วน
สวัสดิการ
 • สำนักงานใหญ่ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น โดยมีสวัสดิการดังนี้
 • 1.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 2.ค่ารักษาพยาบาล และทันตกรรม
 • 3.ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ
 • 4.เบี้ยขยัน
 • 5.ค่าเดินทาง
 • 6.เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
 • 7.เงินช่วยเหลืออุปสมบท
 • 8.รางวัลอายุงาน
 • 9.สวัสดิการเงินเกษียณอายุงาน
 • 10.ชุดยูนิฟอร์ม
 • 11.ปรับเงินประจำปี/ทุกปี
 • 12.โบนัสประจำปี
 • 13.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 14.ท่องเที่ยวประจำปี
 • 15.กีฬาสันทนาการ
 • 16.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และสวัสดิการอื่น ๆ
 • 17.สิทธิการลากิจ 7 วัน
 • 18.วันหยุดพักร้อน 7 วัน (วันพักร้อนที่ไม่ได้ใช้จะได้รับเงินคืน)
 • 19.เงินกู้ยืมไม่เสียดอกเบี้ย
 • 20.ปรับวุฒิการศึกษา
 • 21.งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน
 • 22.สนับสนุนการอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอก
3 ตำแหน่ง
1.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
เงินเดือน + เบี้ยขยัน +ค่าเดินทาง
2.
18 ต.ค. 62
ผู้แทนขาย ( Integrated Farm )
pinlocation
จ.สุพรรณบุรี
salary icon
ตามประสบการณ์
3.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
เงินเดือน+ค่าเดินทาง+เบี้ยขยัน
ติดต่อ
479 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 02-960-0290-5 ต่อ 570
แฟกซ์: 02-960-0296
เว็บไซต์: www.bis-group.com
ใช้งานแผนที่