ให้บริการด้านเวชภัณฑ์สำหรับธุรกิจปศุสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสินค้า บริการ และ เทคโนโลยี ที่เป็นนวัตกรรม ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตให้แกเกษตรกรผู้เลี้ยง รวมทั้งยึดมั่นการทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับพันธมิตรทางการค้าทุกภาคส่วน
สวัสดิการ
 • สำนักงานใหญ่ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น โดยมีสวัสดิการดังนี้
 • 1.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 2.ค่ารักษาพยาบาล และทันตกรรม
 • 3.ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ
 • 4.เบี้ยขยัน
 • 5.ค่าเดินทาง
 • 6.เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
 • 7.เงินช่วยเหลืออุปสมบท
 • 8.รางวัลอายุงาน
 • 9.สวัสดิการเงินเกษียณอายุงาน
 • 10.ชุดยูนิฟอร์ม
 • 11.ปรับเงินประจำปี/ทุกปี
 • 12.โบนัสประจำปี
 • 13.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 14.ท่องเที่ยวประจำปี
 • 15.กีฬาสันทนาการ
 • 16.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และสวัสดิการอื่น ๆ
 • 17.สิทธิการลากิจ 7 วัน
 • 18.วันหยุดพักร้อน 7 วัน (วันพักร้อนที่ไม่ได้ใช้จะได้รับเงินคืน)
 • 19.เงินกู้ยืมไม่เสียดอกเบี้ย
 • 20.ปรับวุฒิการศึกษา
 • 21.งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน
 • 22.สนับสนุนการอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอก
ติดต่อ
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
479 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.bis-group.com
ใช้งานแผนที่