บริษัท NGE Tech Construction Co.,Ltd. เป็นบริษัท ร่วมทุน ไทย-ญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างทั่วไป ขณะนี้กำลังขยายงาน จึงต้องการบุคคลที่มีความสามารถ มาร่วมงานกับทางบริษั้ท
สวัสดิการ
- เงินเดือนตามตกลง - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ - ประกันโควิด-19 - ค่าที่พัก ค่าเดินทาง(กรณีหน่วยงานต่างจังหวัด) - โบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) - สวัสดิการ อื่นๆ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
ติดต่อ
NGE Tech Construction Co.,Ltd.
18/9 ม.11 ซ.นำชัย ถ.เลีบบคลองสาม
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: http://www.ngethailand.com/
ใช้งานแผนที่