บริษัท NGE Tech Construction Co.,Ltd. เป็นบริษัท ร่วมทุน ไทย-ญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างทั่วไป ขณะนี้กำลังขยายงาน จึงต้องการบุคคลที่มีความสามารถ มาร่วมงานกับทางบริษั้ท
สวัสดิการ
- เงินเดือนตามตกลง - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันอุบัติเหตุ - ค่าที่พัก (กรณีหน่วยงานต่างจังหวัด) - ค่ารักษาพยาบาล - โบนัส - สวัสดิการ อื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
NGE Tech Construction Co.,Ltd.
18/9 ม.11 ซ.นำชัย ถ.เลีบบคลองสาม
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: www.ngethailand.com
ใช้งานแผนที่