บริษัท อิ๊บ แอนเดรเซ่น อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะและชิ้นส่วนโลหะ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อิ๊บ แอนเดรเซ่น อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
239 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Website: www.iai.co.th