บริษัท เอเวอรี่ เวอร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เอเวอรี่เวอร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เปิดดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2543 จนถึงปัจจุบัน ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้กับระบบไอน้ำ,เดินท่อระบบไอน้ำ และน้ำมันร้อน
สวัสดิการ
ชุดฟอร์มบริษัท,โบนัส,เบี้ยขยัน,Incentive ,ส้งสรรนอกสถานที่ในช่วงปีใหม่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอเวอรี่ เวอร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/2 ม.4
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280