บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท พี.เอส.ซี.
บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท พี.เอส.ซี. เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสารให้ความหวานจากหัวมันสำปะหลังสดหรือจากแป้งมันสำปะหลัง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังชนิดอื่น ๆ เช่น เอทานอล 99.5% จำหน่ายให้กับบริษัทน้ำมันชั้นนำของประเทศไทย และผลิตถังเหล็กเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม รวมทั้งจำหน่ายกะลาปาล์มเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง We are an original ISO certified manufacture for tapioca products in Thailand since 1945, which has 18,000 MT / monthly capacity. Please visit our websites for detail www.pscstarch.com & www.pscintergroup.com. We are the manufacturer of super high grade native tapioca starch, tapioca chips, alcohol 95% & ethanol 99.50% and starch sugars such as glucose syrup and hi-fructose.
สวัสดิการ
- ประกันสังคม,โบนัส , เบี้ยขยัน 100 - 300 บาท/เดือน, เงินสมทบสวัสดิการ, ยูนิฟอร์ม 2 ชุด/ปี, บ้านพักสวัสดิการ
ติดต่อ
บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท พี.เอส.ซี.
299 ม2 ซอย บางเมฆขาว
ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ใช้งานแผนที่